Градови за велосипеди

Мрежа за велосипедски градови за велосипеди, е-велосипеди итн

Проектот BIKE CITIES има за цел да создаде заеднички велосипедски туристички идентитет за да се насочи кон нов ветувачки сектор и преку иновативна платформа и мрежни активности за развој на туристички услуги ориентирани кон велосипеди со цел да се подобри прекуграничниот туристички производ и да се подобри туризмот во област.

Општа цел

Овој приоритет на проектот ќе придонесе за подобрување на атрактивноста и растот и промовирање на туризмот во прекуграничната област за подобрување на вработеноста во туризмот

Корисници на проектот

  • Општина Серес
  •  Центар за доживотно учење на Регионот Централна Македонија 
  • општина Струмица
  • Промо идеја

Партнерство

Општина Серес

Водач

Центар за доживотно учење на Регионот Централна Македонија

Партнер N2

општина Струмица

Партнер N3

Промо идеја

Партнер N4

Времетраење на проектот

Времетраењето на проектот е 18 месеци и завршува во ноември 2023 година.

Буџет на проектот

Вкупниот буџет на проектот е 702.977,44 €

Главни активности

Долгорочно, проектот има за цел да го подобри животниот стандард и можностите за вработување на луѓето во регионот преку развивање на одржлив и одговорен туристички потенцијал на прекуграничниот регион, преку иновативни и квалитетни туристички производи и преку проширување на туристичката сезона.

Вело паркови

Серес и Струмица

mk_MK
Прескокнете до содржината