Велосипедски туризам: Редефинирано урбано живеење.

Велосипедскиот туризам претставува одлична можност за зелен раст за сината економија и стратешки приоритет за многу територии во Европа, најмногу поради неговиот потенцијал за привлекување туризам со додадена вредност. Во текот на последната деценија, велосипедскиот туризам експоненцијално се зголеми во Европа и генерира годишен обрт од 44 милијарди евра. Звучи совршена форма на туризам за прекуграничната област земајќи ги предвид нејзините природни ресурси и климатските услови.

Секаков вид на велосипед:
mk_MK
Прескокнете до содржината