Ποδηλατικός τουρισμός: Επαναπροσδιορισμός της αστικής διαβίωσης.

Ο ποδηλατικός τουρισμός αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ευκαιρία πράσινης ανάπτυξης για τη γαλάζια οικονομία και στρατηγική προτεραιότητα για πολλές περιοχές στην Ευρώπη, κυρίως λόγω των δυνατοτήτων του να προσελκύει τουρισμό προστιθέμενης αξίας. Την τελευταία δεκαετία, ο ποδηλατικός τουρισμός έχει αυξηθεί εκθετικά στην Ευρώπη, δημιουργώντας ετήσιο κύκλο εργασιών 44 δισ. ευρώ. Ακούγεται η τέλεια μορφή τουρισμού για τη διασυνοριακή περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς πόρους και τις κλιματικές συνθήκες.

Κάθε είδους ποδήλατο:
el
Μετάβαση στο περιεχόμενο