знак пост, стрелка, знак-2432209.jpg

Рути

Планински патеки поврзани со велосипедски градови како Серес и Струмица

Мапирање

Мапирање на постоечките рути и нивно проширување

Знаци

Чистење и позиционирање на знаци за да им помогне на велосипедистите да останат безбедни и здрави.

ИТ платформа

Користење на паметна технологија за поддршка на велосипедистите лесно да се следат себеси и да го организираат своето патување.

mk_MK
Прескокнете до содржината