општина Струмица

Општина Струмица (МС) е единица на локалната самоуправа. Општината обезбедува администрација од прв ред во областа. Има овластувања дадени со устав и го поддржува развојот и благосостојбата на своите граѓани.
 
МС има воспоставено успешна соработка со многу меѓународни институции и организации преку практикување на принципите на доверба, меѓусебно разбирање и пријателство. Позитивната соработка со овие меѓународни субјекти придонесе МОН да биде првата општина во земјата што имплементирала добри меѓународни практики. Некои примери се имплементацијата на два меѓународни стандарди за квалитет, ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. MoS има кредитен ранг Б1 издаден од меѓународната кредитна агенција Мудис. Таа е една од првите осум општини во Југоисточна Европа што доби сертификат за поволно деловно опкружување и е членка на Пактот на градоначалниците.
 
Општината има стекнато значително искуство во спроведувањето на проекти финансирани од ЕУ, особено во ИПА програмите за прекугранична соработка. Формиран е специјализиран Оддел за меѓународна соработка и европски фондови, кој се состои од висококвалификуван кадар, кој е способен да обезбеди ефективно управување со проекти и има капацитет соодветно да управува со проекти финансирани од ЕУ и се предметни експерти за процедурите на ЕУ и меѓународно признати добра практики. 

општина Струмица

Испораки

Информативен центар VELO PARK & Bike

Изградба на Вело зона во Градскиот парк Струмица, се состои од: „Пумп патека“ и „Велосипедски инфо центар“

Знаци и опрема

Знаци и опрема за нови велосипедски патеки (Дизајн, елаборација и поставување

Планински велосипедски патеки

Планински велосипедски патеки на струмичкиот рид. Гравирање, чистење, модификации на трасата како и обележување.

Главниот план за велосипеди

Мастер план за велосипеди за општина Струмица (прибирање податоци, анализа и акциски план со нови проекти

Запознајте го нашиот тим

Кликнете на копчето Уреди за да го промените овој текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Драган Гонев - Одд. Проекти на ЕУ
Анита Крамарска - одд. Проекти на ЕУ

Адреса

ул.“Сандо Масев“ бр.12400 СтрумицаРепублика Северна Македонија

Часови

mk_MK
Прескокнете до содржината