Општина Серес

Општина Серес е главен град на префектурата Серес, која географски се наоѓа во Северна Грција (и има најголемо население во Северна Грција) и воедно е втор по големина град во регионот на Централна Македонија. Градот Серес има високо ниво на населени функции и е еден од најважните урбани центри на земјата. Работи не само како пол на раст за пошироката долина на Сере, туку и како центар за прекугранична соработка, искористувајќи ја својата географска положба, големината на населението и можноста за развој на административна инфраструктура и интербалкански иницијативи. Населението на Серес изнесува 76.817 жители со густина на населеност од 50,6 на km². Патното растојание помеѓу Серес и Солун е 80 километри, додека патното растојание помеѓу Сере и границите на Бугарија е 35 километри.

Што ќе направи општина Серес

Испораки

Места за поправка на велосипеди и држачи за паркирање велосипеди

16 места за поправка на велосипеди и 50 држачи за паркирање велосипеди ќе бидат инсталирани на различни места во градот за секој да може слободно да паркира и поправа на својот велосипед.

Тркачка патека за планински велосипеди во Серската долина

Гравирање, чистење, модификации на трасата како и обележување според прописите на UCI.

Мапирање на велосипедски патеки со туристички дестинации

Мапирање на велосипедски патеки со туристички дестинации, планински велосипед, возење велосипед на патишта, определување маршрути, информации за велосипеди за рутата, предлози за дополнителни посети со посебни карти.

Знаци и опрема за нови велосипедски патеки и дестинации

Дизајн, изработка и поставување на 170 табли со дестинации 30 мапи со информации за степенот на тежина, надморска височина, километри, точки на интерес на препорачаните планински и друмски велосипедски рути)

меѓународен настан на UCI

Организација на меѓународен настан во календарот на UCI

Експо

 Учество на Експо

 ИТ Пларформ

 IT Plarform за велосипедски градови, мобилни апликации и промоција на ИТ опрема

Студиска посета

Студиска посета во EU Bike park.

Запознајте го тимот

Општината е локална самоуправа и според Внатрешната регулатива за работа се состои од следните Одделенија/Независни Одделенија:

• Генерална дивизија
• Одделение за административни услуги
• Одделение за економски услуги
• Одделение за технички услуги
• Одделение за развој и земјоделска економија
• Одделение за социјална заштита, здравство, образование и култура
• Одделение за услуги за чистење
• Центар за услуги на граѓаните
• Одделение за информатичка и комуникациска технологија
• Сектор за европски програми и развој
• Одделение за урбанизам

Задачите на општината се поддржани и од неколку општински правни лица од приватно и јавно право.
Работната сила на општината се состои од 351 вработен.

Микики Фотини

Проектен менаџер

Сектор за европски програми и развој

Маринаки Катерина

Супервизор на Вело Парк

Одделение за технички услуги

Марија Сицими

Супервизор на правци

Одделение за технички услуги -

Одд. на зеленило 

Арапакис Џорџ

Супервизор за публицитет

Одд. на туризмот

Општина Серес

Адреса

К.Караманли 1 Серес 62122

Часови

mk_MK
Прескокнете до содржината