Πόλεις ποδηλάτων

Δίκτυο ποδηλατικών πόλεων για ποδήλατα, ηλεκτρονικά ποδήλατα κ.λπ

Το έργο BIKE CITIES στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινής ποδηλατικής τουριστικής ταυτότητας που θα στοχεύει σε έναν νέο πολλά υποσχόμενο τομέα και μέσω μιας καινοτόμου πλατφόρμας και δραστηριοτήτων δικτύωσης για την ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών με γνώμονα το ποδήλατο, προκειμένου να βελτιωθεί το διασυνοριακό τουριστικό προϊόν και να ενισχυθεί η τουριστική ροή στην περιοχή.

Συνολικός στόχος

Αυτή η προτεραιότητα του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανάπτυξης και στην προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή για την ενίσχυση της απασχόλησης στον τουρισμό

Δικαιούχοι Έργου

  • Δήμος Σερρών
  •  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
  • Δήμος Στρούμιτσας
  • Promo Idea

Συνεταιρισμός

Δήμος Σερρών

Ηγέτης

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεργάτης Ν2

Δήμος Στρούμιτσας

Συνεργάτης Ν3

Promo Idea

Συνεργάτης Ν4

Διάρκεια Έργου

Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες και λήγει τον Νοέμβριο του 2023.

Προϋπολογισμός Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 702.977,44 €

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μακροπρόθεσμα το έργο στοχεύει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης για τους ανθρώπους της περιοχής με την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και υπεύθυνου τουριστικού δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής, μέσω καινοτόμων και ποιοτικών τουριστικών προϊόντων και μέσω της επέκτασης της τουριστικής περιόδου.

Πάρκα Velo

Σερρών & Στρούμιτσας

Οδηγοί-εκπαιδευτές ποδηλάτων

για αρχάριους και τουρίστες

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο