Δήμος Στρούμιτσας

Ο Δήμος Στρούμιτσας (MoS) είναι μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δήμος παρέχει διοίκηση πρώτης τάξης στην περιοχή. Έχει εξουσίες που δίνονται από το σύνταγμα και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της.
 
Το MoS έχει δημιουργήσει επιτυχημένες συνεργασίες με πολλά διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς, εφαρμόζοντας τις αρχές της εμπιστοσύνης, της αμοιβαίας κατανόησης και της φιλίας. Η θετική συνεργασία με αυτούς τους διεθνείς φορείς συνέβαλε στο να είναι το MoS ο πρώτος δήμος της χώρας που εφαρμόζει καλές διεθνείς πρακτικές. Μερικά παραδείγματα είναι η εφαρμογή δύο διεθνών προτύπων ποιότητας, του ISO 9001:2008 και του ISO 14001:2004. Το MoS έχει πιστοληπτική κατάταξη Β1 που εκδόθηκε από τον διεθνή οργανισμό πιστώσεων Moody's. Είναι ένας από τους πρώτους οκτώ δήμους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που έλαβαν το Πιστοποιητικό ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και είναι μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων.
 
Ο δήμος έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ιδίως στα Προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας του ΜΠΒ. Ιδρύθηκε ένα εξειδικευμένο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Ταμείων, το οποίο αποτελείται από προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει αποτελεσματική διαχείριση έργων και έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται κατάλληλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και είναι εμπειρογνώμονες για τις διαδικασίες της ΕΕ και διεθνώς αναγνωρισμένα αγαθά πρακτικές. 

Δήμος Στρούμιτσας

Παραδοτέα

VELO PARK & Κέντρο πληροφόρησης ποδηλασίας

Κατασκευή της ζώνης Velo στο πάρκο Strumica City Park, αποτελούμενη από: "Pump track" και "Bike info center"

Πινακίδες και εξοπλισμός

Πινακίδες και εξοπλισμός νέων ποδηλατοδρόμων (Σχεδιασμός, επεξεργασία και τοποθέτηση

Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας

Μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας στο λόφο της Στρούμιτσας. Χαρακτική, καθαρισμός, τροποποιήσεις στη διαδρομή καθώς και σήμανση.

Ρυθμιστικό σχέδιο ποδηλάτου

Ρυθμιστικό σχέδιο ποδηλάτου για το Δήμο Στρούμιτσας (συλλογή δεδομένων, ανάλυση και σχέδιο δράσης με νέα έργα

Γνωρίστε την Ομάδα μας

Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασία για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dragan Gonev - Ντεπ . Έργα της ΕΕ
Annita Kramarska - Τμ. Έργα της ΕΕ

Διεύθυνση

ul.”Sando Masev” Nr.12400 StrumΔημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Ωρες

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο